maart 2015

Welk alternatief is het beste?

In tabel 3 staat voor de verschillende milieu- en gebruiksaspecten aangegeven hoe verschillende brandstoffen en technieken scoren. Afhankelijk van het na te streven doel is de ene brandstof beter dan de andere. Zo is (Bio)CNG voor klimaat een prima alternatief maar scoort minder goed op het tegengaan van luchtverontreiniging.

Tabel 3: Vergelijk van verschillende voertuigtechnieken en brandstoffen voor de personenauto
In Tabel 4 en 5 staan de gemiddelde emissiekentallen per reizigerskilometer voor verschillende type schone en zuinige personenauto’s en ov bussen. Bij de personenauto is daarbij uitgegaan van een bezetting van 1,39, bij de ov-bus van 9. Bij luchtverontreiniging is vooral de Tank To Wheel (TTW) emissie belangrijk, bij het klimaatprobleem ook Well to Tank (WTT). Opvallend is dat een bus lang niet altijd beter scoort per reizigerskilometer, zelfs niet als van het gemiddelde van 9 personen wordt uitgegaan. Een benzine plug-in personenauto scoort bijvoorbeeld beter op CO2 equivalenten en NOx dan de meeste typen bus. Een elektrische volle bus lijkt momenteel het beste, zeker als we ook ruimtebeslag meewegen.

Tabel 4 Emissiekentallen per reizigersskilometer voor schone en zuinige personenauto’s

bez
TTW**-emissies (g/rkm)
WTT**-emissies (g/rkm)
Voertuigtype
(rzg)
CO2-eq.
NOx
PMv
PMsl
CO2-eq.
NOx
PM10
Personenauto
Benzine Euro 5
1,39
127
0,015
0,0017
0,012
26
0,082
0,010
Benzine Euro 6
1,39
127
0,015
0,0017
0,011
26
0,082
0,010
Benzine hybride
1,39
102
0,015
0,0017
0,012
21
0,065
0,008
Benzine plug-in hybride
1,39
63
0,009
0,0011
0,012
42
0,078
0,006
Bioethanol (E85)
1,39
30
0,017
0,0020
0,012
18-145 (58*)
0,241
0,043
Diesel Euro 5
1,39
113
0,415
0,0032
0,012
27
0,050
0,005
Diesel Euro 6
1,39
113
0,273
0,0032
0,011
27
0,050
0,005
Diesel hybride
1,39
91
0,415
0,0032
0,012
22
0,040
0,004
Biodiesel Euro 5 (B100)
1,39
1
0,519
0,0019
0,012
13-179 (148*)
0,078
0,013
Elektrisch
1,39
0
0
0
0,012
77
0,099
0,004
CNG
1,39
111
0,035
0,0017
0,012
25
0,061
0,004
Bio-CNG
1,39
4
0,035
0,0017
0,012
-132-77 (50*)
0,031
0,002
Waterstof
1,39
0
0
0
0,012
6-413 (91*)
0,116
0,016
Voor een gemiddeld wegtype.
* Voor CO2-eq. bestaat een grote bandbreedte. Dit is een schatting van de middenwaarde,
** Tank To Wheel (TTW) Well To Tank (WTT)

Bron: STREAM personenvervoer 2014

Actuele emissiecijfers vindt u hier

Tabel 5 Emissiekentallen per reizigersskilometer voor schone en zuinige ov-bussen


Voertuigtype
bez
(rzg)
TTW-emissies (g/rkm)
WTT-emissies (g/rkm)
CO2-eq.
NOx
PMv
PMsl
CO2-eq.
NOx
PM10
OV-bus
Euro 3
9,0
114
1,07
0,019
0,009
27
0,05
0,005
Euro 5
9,0
114
0,45
0,009
0,009
27
0,05
0,005
EEV diesel
9,0
114
0,44
0,003
0,009
27
0,05
0,005
EEV aardgas stoichiometrisch
9,0
115
0,22
0,004
0,009
26
0,06
0,004
Bio-CNG
9,0
5
0,22
0,004
0,009
-137-80 (51*)
0,03
0,002
Dieselhybride
9,0
97
0,44
0,003
0,009
23
0,04
0,005
Elektrisch
9,0
0
0,00
0,000
0,010
116
0,15
0,006

Voor een gemiddeld wegtype.
*Voor CO2-eq. bestaat een grote bandbreedte. Dit is een schatting van de middenwaarde,

Bron: STREAM personenvervoer 2014


De kentallen in bovenstaande tabellen geven een vergelijking van de gemiddelde prestaties van verschillende voertuigtechnieken en brandstoffen. Zoals is op te maken uit de tabel is de hybride techniek zuiniger dan de diesel-techniek, maar in principe kan natuurlijk een kleine diesel best zuiniger zijn dan een grote hybride auto (zie ANWB of Autoweek waarin voor het verbruik naast fabrieksopgave de uitkomsten van eigen tests worden genoemd). Dat de grootte van auto’s een belangrijke rol speelt blijkt ook uit het feit dat Portugal en Griekenland gemiddeld genomen een zuinig autopark hebben. Dit komt onder andere omdat de gemiddelde auto hier kleiner is dan in de rest van Europa.

Zie ook Prestaties van vervoerwijzen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten