maart 2015

Groei schone en zuinige auto’s zet door


Deze blog is verouderd en wordt niet meer bijgehouden. Nieuwe informatie over regels, beleid en ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit vindt u op de website https://www.crow.nl/duurzame-mobiliteit/home
In 2014 werd duidelijk dat het rijden in een schone en zuinige auto geen hype is, maar een blijvende trend. Enkele feiten:
  • Het aantal schone en zuinige personenauto’s (hybride, plug in hybride, CNG en elektrische auto’s), groeide met 26.000 tot 170.000. 
  • 7% van de nieuw verkochte personenauto’s was schoon en zuinig. 
  • Het aantal CNG auto’s is bijna verdubbeld.
  • De plug-in hybride is ook in 2014 de meest verkochte schone en zuinige personenauto.
Figuur 1a geeft weer hoeveel elektrische (EVs), plug-in hybride (PHEV’s), Compressed Natural Gas (CNG) en hybride auto’s er in Nederland zijn, allemaal schone en zuinige personenauto’s. Duidelijk is de opkomst van de volledig elektrische, de plug-in hybride en auto met range extender te zien. Deze typen lijken de groei van de gewone hybride over te nemen.


Figuur 1a             Aantal schone en zuinige personenauto’s op 1 januari 2007-2015
                       

In figuur 1b staat de jaarlijkse toename per categorie. Hoewel het aandeel schone en zuinige personenauto’s nog beperkt is op het totaal aantal personenauto’s (2%) is het aandeel in de nieuwverkopen (7%) substantieel.

Figuur 1b             Toename schone en zuinige personenauto’s 2007-2015
                       

Tabel 1    Aantal schone en zuinige en totaal aantal personenauto’s op 1 januari


1-jan-10
1-jan-11
1-jan-12
1-jan-13
1-jan-14
1-jan-15
Enkel elektriciteit
263
523
1.460
1.931
4.169
6.840
Plug in/ extended range
0
1
14
5.077
24.866
37.075
hybride
39.322
55.303
68.666
91.832
109.032
117.178
CNG
542
912
1.942
3.345
3.857
6.882
Totaal alternatief
40.127
56.739
72.082
102.185
141.924
167.975
Totaal aantal
personenauto's
7.622.353
7.735.547
7.858.712
7.915.613
7.932.290
-

Bron: RWS-klimaatmonitor en CBS Verdubbeling schone en zuinige personenauto’s 2012 -2015
De cijfers in tabel 2 geven per provincie het aantal schone en zuinige personenauto’s per 100.000 personenauto’s. De cijfers laten zien dat het aantal schone en zuinige auto's per provincie gemiddeld met een factor 2,3 is gegroeid tussen 2012 en 2015. De groei is wat hoger dan gemiddeld in de noordelijke provincies en wat lager in Limburg en Drenthe.

Tabel 2 Totaal schone en zuinigen personenauto's (EV, PHEV, CNG, hybride)  per 10.000 personenauto's

Jan 2012

Jan 2013
Jan 2014
Jan 2015
Groei Jan
 2012-2015
Drenthe
58
85
103
112
194%
Flevoland
206
218
320
411
200%
Friesland
42
67
96
111
264%
Gelderland
71
110
135
149
209%
Groningen
53
69
106
128
242%
Limburg
68
91
122
141
206%
Noord-Brabant
119
151
217
259
218%
Noord-Holland
92
134
185
224
243%
Overijssel
58
82
116
137
237%
Utrecht
172
211
319
387
224%
Zeeland
51
73
104
120
236%
Zuid-Holland
90
131
176
202
224%

De provincies Utrecht en Flevoland hebben het hoogst aandeel schone en zuinige personenauto’s. Deze hoge score wordt beinvloed door de aanwezigheid van grote leasemaatschappijen in deze provincies. Deze leaseauto’s staan vaak op naam van de leasemaatschappij en worden meegeteld bij de gemeente en provincie waar deze leasemaatschappij is gevestigd.

De leaseauto wordt schoner maar is nog grotendeels fossiel 

De leaserijder kiest voor een auto met weinig bijtelling. Viel in 2011 nog 25% in de 14%-bijtellingcategorie, in 2013 was dit gestegen naar 45%. De gemiddelde nieuwe lease-auto stootte in 2013 104 gram CO2 uit per gereden kilometer. Voor alle nieuwe auto’s bedroeg deze 110 gram. Bijna 95% van de nieuwe lease-auto’s heeft een A- of B-energielabel. Hoewel het verbruik en de CO2 emissie van auto´s daalt, blijven fossiele brandstoffen nog het meest populair. Ruim de helft van de leasepersonenauto’s rijdt op diesel en 42 procent op benzine. LPG-auto’s, tien jaar geleden nog goed voor 9 procent van de leasevloot, zijn nagenoeg geheel uitgefaseerd.

Bron: Autoleasemarkt in cijfers 2013, VNA, 2014


Figuur 3 geeft per type schone en zuinige personenauto aan welke gemeente het hoogste aandeel schone en zuinige personenauto’s heeft. Per type is steeds de top drie weergegeven, waarbij een gemeente hooguit 1 keer is getoond. Zo staat Eindhoven in de top drie van plug-in hybrides, maar ook in de top drie bij de hybrides (2e). Ook Houten is getoond bij de plug-in hybrides, maar hoort ook in de top drie van CNG-auto’s (2e) en hybrides (3e). Veel van de getoonde gemeenten die bij één van de type schone en zuinige voertuigen hoog scoren, scoren ook hoog bij de andere typen in vergelijking met Nederland gemiddeld. Dit heeft mogelijk te maken met de aanwezigheid van leasemaatschappijen in de betreffende gemeenten (zie kaders). Alleen in Montfoort en Haarlemmermeer, Arnhem en de Friese Meren staan geen leaseautomaatschappijen ingeschreven bij de Vereniging Nederlandse Autoleasebedrijven. Net als in Amsterdam en Utrecht rijden in Montfort en Haarlemmermeer veel elektrische auto’s rond. Montfoort en Amsterdam scoren hoog op het aandeel elektrisch, maar scoren niet bovengemiddeld bij de andere schone en zuinige voertuigen. Beide gemeenten voeren beleid om elektrische personenauto’s te stimuleren: Amsterdam met onder andere de elektrische deelauto en subsidies voor bedrijfsauto’s, Montfoort met o.a. een pilot met elektrische probeerauto’s. 

Arnhem en de Friese Meren scoren voornamelijk hoog met het aandeel personenauto’s op CNG. De Friese Meren hebben o.a. een groot aantal taxi’s op CNG aanbesteed. In Arnhem zijn CNG auto’s gesubsidieerd geweest.


De leaseauto verschoont snel....

De lease auto’s zijn een belangrijke motor voor de verkoop van de schone en zuinige auto’s. In totaal is 20% van de hybride en 25% van de elektrische auto een lease-auto. Dit aandeel groeit: in 2013 was de zakelijke markt goed voor 70% van de verkoop van elektrische auto’s, 67% van de hybride auto’s en 66% van de CNG auto’s.

...maar de leaserijder rijdt vaak niet schoon 

Uit het Nationale Zakelijke auto Onderzoek (NZO) 2014 blijkt dat er 101 kilometer per dag met de hybride wordt gereden waarvan slechts 39 kilometer volledig elektrisch. In 72 procent van de gevallen wordt minimaal eenmaal per dag op het huisadres geladen en in 64 procent minimaal eenmaal per dag op het werkadres. Iets meer dan een kwart van de respondenten laadt niet iedere dag en 13 procent laadt bijna nooit. Van de berijders die minimaal één maal per dag laden doet 40% dat alleen thuis of alleen op het werk.

Door te stimuleren dat hybride rijders zowel thuis als op het werk laden kan het aantal elektrische kilometers fors omhoog.

Bron: Nationaal zakenauto onderzoek 2014 Geen opmerkingen:

Een reactie posten