maart 2015

Auto op CNG/Groengas

CNG, oftewel Compressed Natural Gas, bestaat uit aardgas. Bij normale temperatuur wordt het gas niet vloeibaar. Het gas wordt onder hoge druk van 250 bar opgeslagen. Men spreekt over groengas in het geval van biogas wat ontstaat bij de vergisting van biomassa zoals bijv. mest, maïs en stortgas wat vrijkomt bij stortplaatsen door afbraak van organisch afval. Voordat het als brandstof gebruikt wordt, wordt het ge-upgrade naar aardgaskwaliteit en bijgemengd met aardgas. Distributie vindt plaats via het normale aardgasnetwerk.

Groengas certificaten worden verhandeld om de aankoop te waarborgen. Soms vindt er ook directe levering aan tankstations plaats (dan wordt er ook daadwerkelijk bio-CNG getankt).

De energiedichtheid van CNG en bio-CNG is aanzienlijk lager dan van diesel en benzine. De actieradius is daarom beperkter. CNG en bio-CNG zijn daarmee vooral geschikt voor voertuigen die korte afstanden afleggen of die relatief vaak kunnen tanken. Voor bussen bijvoorbeeld hoeft de beperkte actieradius van CNG geen probleem te zijn, omdat ze vaak maar binnen een beperkt gebied rijden en regelmatig bij de remise kunnen tanken.Wanneer CNG vloeibaar wordt gemaakt (LNG) is de actieradius vergelijkbaar met diesel of benzine.

Vrachtauto’s en bussen kunnen ook rijden op aardgas en groengas. Dit kan zowel in de gecomprimeerde vorm (CNG en bio-CNG) als in vloeibare vorm (LNG of bio-LNG/LBG). In het geval van Liquified Natural Gas of Liquified Bio Gas wordt het vloeibaar gas cryogeen (bij een temperatuur van -160 graden Celcius) opgeslagen. De energie-inhoud van LNG (in MJ/liter) is lager dan van diesel, maar hoger dan de energie-inhoud van CNG. Daarom wordt er bij vrachtauto’s, die vaak langere afstanden afleggen vaak gekozen voor LNG en niet voor CNG.

Qua motoren zijn er twee varianten: een motor met vonkontsteking (zoals benzine) en een dual-fuel motor (diesel/gas). In het eerste geval is met name sprake van lage uitstoot van luchtverontreinigde emissies.

De gestage groei van het aantal personenauto’s op aardgas is vooral in de stedelijke gemeenten zichtbaar:personenauto's op aardgas (CNG) per 10.000 personenauto's 
Stedelijkheidsgraad
jan-13
jan-14
jan-15
zeer sterk stedelijk
58
70
115
sterk stedelijk
63
73
142
matig stedelijk
37
42
79
weinig stedelijk
22
25
34
niet stedelijk
18
20
32

CNG-auto’s per gebied in kaart
In de klimaatmonitor databank van het Rijk zijn diverse bestanden opgenomen over de type auto's. Zo vindt u bijvoorbeeld:

Aantal auto's op CNG per gemeente:


Omdat de meeste leaseauto's onderdeel zijn van de wagenparken van (lease)bedrijven zeggen deze cijfers weinig over het aantal inwoners dat elektrisch rijdt.

Milieu
In vergelijking met benzine stoot een voertuig op CNG met name minder CO2 uit. De NOx-praktijkemissies vallen juist hoger uit en op het gebied van fijn stof zijn een voertuig op benzine en CNG vergelijkbaar. Wordt CNG echter ingezet ter vervanging van dieselvoertuigen dan zit het grootste voordeel in de lagere NOx-uitstoot. Daarnaast biedt CNG de mogelijkheid om biogas bij te mengen. Dit levert de mogelijkheid om CO2 emissies verder te reduceren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten